Om een tijdelijke inschrijving te bekomen moeten er verschillende documenten worden voorgelegd. Hieronder een bondige omschrijving van de balangrijkste documenten.

BELGISCHE TRANSITPAAT.

1. Aanvraag tot inschrijving van een voertuig.
2. Verkoopsfactuur of attest van verkoop.
3. Paspoort of identiteitskaart
4. Vignet 904 van de BTW.
5. Vignet 705 van invoer.
6. EURO A en EX A - PLDA (uitvoerdocumenten buiten de E.U.)

DUITSE KURZZEITKENNZEICHEN.

7. DUITSE KURZZEITKENNZEICHEN1. Aanvraag tot inschrijving van een voertuig.

In alle gevallen moet er een aanvraag tot inschrijving van een voertuig zijn om een transitplaat te bekomen. Dit document wordt gegeven door de Belgische autokeuring. Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, lichte vrachtwagens en minibussen moeten de keuring effectief uitvoeren om dit document te bekomen. Voor alle andere voertuigen van meer dan 3.500 KG kan de aanvraag tot inschrijving bekomen worden aan de kassa's van de keuring zonder het voertuig te presenteren.

Een aanvraag tot inschrijving van een voertuig is 2 maanden geldig na uitgifte.

Klick op de aanvraag hieronder om het detailbeeld te bekijken.

top top

2. Verkoopsfactuur of attest van verkoop.

Een verkoopsfactuur moet altijd aanwezig zijn bij het verhandelen van een voertuig. Indien men een voertuig koopt bij een BTW plichtige dan moet deze opgesteld zijn op officieel factuur en de volgende punten bevatten. Alle gegevens van de verkoper en koper, de gegevens van het verkochte voertuig zoals chassis nummer, merk en type van voertuig, kilometerstand, jaar van eerste in dienststelling, kleur en de verkoopsprijs. Voor deze factuur geldig te maken moet ze genummerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Indien de verkoper een particulier is, noemt dit document niet factuur maar wel een attest van verkoop en moet ondertekend worden door de twee partijen. Gelieve ook een kopie te nemen van de identiteitskaart van de verkoper.

Indien het voertuig verkocht wordt door een BTW plichtige naar een land buiten de EU, dan moet het regime van de BTW klaar en duidelijk vermeld staan. Hij mag het voertuig verkopen zonder BTW aan te rekenen maar moet dan wel vermelden dat het onder artikel 39 of 39 bis valt van het BTW wetboek. De aanvraag van inschrijving moet dan wel een vignet 904 van de BTW bevatten met de aanduiding onder welk regime het valt (zie "Vignet 904 van de BTW").

Een particulier kan en mag nooit BTW aanrekenen.

top

3. Paspoort of identiteitskaart.

Voor de aanvraag van een tijdelijke inschrijving (transitplaat) moet een origineel identiteitsbewijs ( internationaal paspooort of identiteitskaart) worden voorgelegd voor personen komende uit de Europese Unie. (Europese Unie : Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, IJsland Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Portugal, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië.) Het identiteitsbewijs kan vervangen worden door een recent attest van domiciliering van de stad waar de koper woont. Voor niet E.U. burgers is daarenboven een geldig visum vereist.

Een buitenlandse vennootschap moet een uittreksel van het handelsregister voorleggen. De geldigheidsduur van dit document is zes maanden en moet vertaald worden, indien nodig, in een aangenomen taal zoals Nederlands, Frans, Engels of Duits.

top

4. Vignet 904 van de BTW.

Het vignet 904 van de BTW moet zich op de aanvraag bevinden indien het voertuig verkocht wordt zonder BTW door een BTW plichtige, garagehouder of handelaar. Indien het een ingevoerd voertuig is en nog niet is ingeschreven in België, dus nog onder een vignet 705 van invoer bevindt, moet er ook een vignet 904 aangebracht worden en vermelden of de BTW betaald is of niet.

Dit vignet 904 van de BTW kan verkregen worden in het BTW kantoor waaronder men ressorteerd.

top

5. Vignet 705 van invoer.

Het vignet 705 van invoer wordt gegeven door de Belgische douanediensten van het ministerie van financiën. Deze moet op het aanvraagdocument bevestigt worden en vergezeld zijn van het inschrijvingsdocument van het land van herkomst. Ons bureel kan, indien nodig, deze invoerdocumenten aanvragen.

top

6. EURO A en EX A - PLDA (uitvoerdocumenten buiten de E.U.)

De uitvoerdocumenten Ex 1 bestemd voor voertuigen die buiten de EU worden door KIKITRANS digitaal via de PLDA van de douane aangemaakt. De garagehouders krijgen een digitale bevestiging van zodra het voertuig de EU verlaat. Het laten afstempelen van deze documenten aan de EU buitengrens is onnodig en geeft geen enkel bewijs.

top

7. DUITSE KURZZEITKENNZEICHEN

top

Voor bijkomende informatie of inlichtingen, kunt U ons steeds bereiken via telefoon of e-mail.

top
Site Meter